Otwarte zebranie naukowe Zakładu Badań Narodowościowych IS PAN, 8 grudnia 2020 r.

Zapraszamy na otwarte online zebranie Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się we wtorek 8 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00. Na zebraniu dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz zaprezentuje swoją książkę o Helenie Wolińskiej.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z sekretariatem sekretariat@ispan.waw.pl.