Otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, 13 października 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN, które odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku w godzinach 14.30–16.30 w trybie on-line.

Podczas zebrania mgr Patrycja Chajęcka (doktorantka w Szkole Doktorskiej „Anthropos”) wygłosi referat pt. „Przemiany obrazu Zagrzebia w najnowszej prozie chorwackiej”.

W wystąpieniu na podstawie wybranych przykładów przedstawione zostaną literackie reprezentacje Zagrzebia w prozie chorwackiej po 1980 roku. Miasto to w literaturze najnowszej najczęściej ukazywane jest jako miejsce pozbawione życia, przestrzeń, po której bohaterowie snują się bez celu, pełna budynków o zniszczonych fasadach, śmierdzących ulic, porozrzucanych śmieci i brudnych klatek schodowych. Najczęściej wspominane punkty z topografii miasta to m.in. plac Josipa Jelačicia, okolice Dworca Głównego czy bloki Nowego Zagrzebia. W niektórych tekstach stolica Chorwacji staje się jednak nie tylko tłem dla współczesnej egzystencji, ale sferą, w której kondensują się zmiany i doświadczenia społeczeństwa chorwackiego.

Zebranie odbędzie na platformie Zoom. Osoby spoza IS PAN prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w seminarium do 12 października na adres sekretariat@ispan.waw.pl. Przed spotkaniem przesłany zostanie Państwu link.