Otwarte zebranie Zakładu Językoznawstwa IS PAN, 24 listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie Zakładu Językoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 24 listopada 2020 roku o godzinie 12.00 na platformie Zoom.

Podczas zebrania dr Dorota Pazio-Wlazłowska wygłosi referat pt. „Cerkiew w kręgu wartości rodzinnych”.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem w zebraniu proszone są o kontakt z sekretariatem: sekretariat@ispan.waw.pl.