Dr Agata Jawoszek-Goździk

Slawistka, bałkanistka, bosnistka, tłumaczka przysięgła j. chorwackiego i j. bośniackiego

e-mail: agata.jawoszek@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0020-3516

Zainteresowania naukowe

Kultura i literatura bośniackich muzułmanów, zagadnienia tożsamościowe oraz związane z migracjami i przepływami kulturowymi (Imperium Osmańskie, austro-węgierski okres w historii BiH, współczesne migracje), problematyka zamachów i rewolucyjnych ruchów społecznych, alternatywne i magiczne praktyki uzdrawiania duszy i ciała na Bałkanach (zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie, Macedonii i Kosowie).

Funkcje pełnione w IS PAN

 • Sekretarz Studiów Doktoranckich;
 • Przewodnicząca Komisji Socjalnej w IS PAN.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 2013–2016: „Bośniacka diaspora – modele narodowej i kulturowej identyfikacji”, NCN, nr projektu: 2013/08/S/HS2/00449 – staż podoktorski;
 • 2015–2018: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach”, NCN, nr 2014/13/B/HS2/01057 – wykonawczyni projektu.

Publikacje

Monografia:

 • Jawoszek, Agata. (2014). Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku. Poznań: Wyd. Nauka i Innowacje.

Artykuły:

 • Jawoszek, Agata. (2018). Hasła: Oświecenie (Bośnia i Hercegowina) oraz Religia (Bośnia i Hercegowina). W Grażyna Szwat-Gyłybowa (Red.) (we współpracy: Dorata Gil oraz Lech Miodyński), Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 1, Oświecenie. Religia. Racjonalizm (ss. 19-26; 87-93). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Jawoszek, Agata. (2017). Problemy tożsamościowe bośniackiej diaspory w Turcji. Zarys problematyki. W Katarzyna Majdzik oraz Józef Zarek (Red.), Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze (ss. 13-127). Sosnowiec: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Jawoszek, Agata. (2016). Wokół stołu – kulinarne aspekty kultury życia codziennego boszniackiej diaspory w Turcji, krajach Europy Zachodniej i w Skandynawii. Szkice i studia slawistyczne, 13, 233-248.
 • Jawoszek, Agata. (2016). Boszniacka diaspora w Europie Zachodniej w świetle kryzysu imigracyjnego i rosnącej islamofobii. Media, tożsamość i polityka. W Anetta Buras-Marciniak (Red.), Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych (ss. 213-224). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Jawoszek, Agata. (2011). Czwarty element – obecność w przestrzeni kulturalnej Bośni i Hercegowiny sefardyjskich Żydów a motyw Sarajewa jako Małej Jerozolimy. Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 8, 123-132.
 • Jawoszek, Agata. (2010). Intermedialność jako reakcja – fotografia, malarstwo i film w opowiadaniach Almy Lazarevskiej. W Elżbieta Tabakowska oraz Radosław Rogowski (Red.), Słowo i obraz (ss. 87-94). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Jawoszek, Agata. (2009). Portret oblężonego miasta. Sarajewo 1992-1995. W Franciszek Czech, Magdalena Banaszkiewicz oraz Piotr Winskowski (Red.), Miasto – między przestrzenią a koncepcją przestrzeni (ss. 307-320). Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Jawoszek, Agata. (2009). Sarajewo – Nowe Jeruzalem czy Nowy Babilon. W Kazimierz Korus (Red.), Źródła humanistyki Europejskiej, tom 2 (ss. 117-130). Kraków: Wydawnictwo UJ.