Dr Agnieszka Pluwak

Zdjęcie profilowe pracownika

Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, lingwistka komputerowa

e-mail: agnieszka.pluwak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9989-8732

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Pluwak

Zainteresowania naukowe

 • Lingwistyka komputerowa;
 • Semantyka ramowa;
 • Analiza wydźwięku;
 • Ekstrakcja danych;
 • Agenci dialogowi;
 • Automatyczna korekta tekstu.

Stypendia

 • 01.–05.2012: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley;
 • Udział w projektach FrameNet i MetaNet w Międzynarodowym Instytucie Informatycznym, stypendium Fundacji Kościuszkowskiej;
 • 01.–06.2007: Uniwersytet Complutense, Madryt;
 • Udział w seminariach naukowych nt. analizy dyskursu Prof. Joan Neff van Aertsteller stypendium naukowo-badawcze Convenio;
 • 10–12.2006: Uniwersytet Sztutgart;
 • Badania naukowe i zbieranie materiałów do pracy magisterskiej Strategisches Framing im politischen Diskurs: Genese, Mechanismus und Gebrauchsbeispiele – eine interdisziplinäre Perspektive. Opiekun naukowy: dr Michael Kienzle, stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD);
 • 10.2005–06.2006 Uniwersytet Sztutgart;
 • Program wymiany studenckiej Erasmus – indywidualny program zajęć na Wydziale Anglistyki, Germanistyki, Politologii i w Instytucie Przetwarzania Języka Naturalnego.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

 • 09.2013 – aktualnie: Zakład Językoznawstwa Instytutu Slawistyki PAN
 • CLARIN – badania nad zrównoleglaniem korpusów językowych dla celów tłumaczeniowych;
 • 10.2013 – 12.2015: Fido Intelligence Sp. z o.o. i Akademia Górniczo-Hutnicza;
 • PAKO – platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim – analizy i ekspertyzy językoznawcze do budowy narzędzi do przetwarzania języka polskiego, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • DISSBY – system analityczny do detekcji zagrożeń dla Biura Ochrony Rządu, współautorstwo architektury systemu oraz analiza językoznawcza tekstów do budowy bazy wiedzy, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • UAAT – system do badania nośników danych w trybie off-line dla policji, współautorstwo architektury systemu, analiza językoznawcza tekstów do budowy bazy wiedzy oraz selekcja narzędzi wspomagających wyszukiwanie danych, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • 05-10.2013: Fido Intelligence Sp. z o.o.;
 • Pomorski Świat Innowacji – program stażowy dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach technologicznych. Projekt: „Przystosowanie warstwy semantycznej systemu do przetwarzania języka naturalnego firmy Fido Intelligence do implementacji nowych funkcji i języków”. Dodatkowo: udział w tworzeniu aplikacji NLP do ekstrakcji danych w języku angielskim.

Publikacje

 • Pluwak, Agnieszka, Korczyński, Wojciech, & Kisiel-Dorohinicki, Marek (2016). Adapting a Constituency Parser to UGC-Processing in Polish Opinion Mining. Computer Science, 17(1), 23-44.
 • Pluwak, Agnieszka (2016). Application of Speech Act Theory to Opinion Mining in Polish and English. Cognitive Studies, 16, 33-44.
 • Pluwak, Agnieszka (2015). Rozbieżności na poziomie formalnym i konceptualnym między językami angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim – analiza konfrontatywna z zastosowaniem semantyki ramowej FrameNet. W Danuta Roszko oraz Joanna Satoła-Staśkowiak (Red.), Semantyka a konfrontacja językowa. Tom V (ss. 267-274). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Pluwak, Agnieszka (2013). Przystosowanie warstwy semantycznej systemu do przetwarzania języka naturalnego firmy Fido Intelligence do implementacji nowych funkcji i języków – opis realizacji i wdrożenia produktu stażowego. Biuletyn programu „Pomorski Świat Innowacji”.
 • Pluwak, Agnieszka (2013). The Structure of War Against a Disease Metaphor in Mexican Spanish – an Analysis based on Metaphors referring to Organized Crime in Felipe Calderon’s Presidential Speeches. Cognitive Studies/ Etudes Cognitives, 13, 237-260.
 • Pluwak, Agnieszka (2011). The Linguistic Aspect of Strategic Framing in Modern Political Campaigns. Cognitive Studies/ Etudes Cognitives, 11, 307-319.
 • Pluwak, Agnieszka (2011). [Recenzja]: Lenguaje como cultura / Enrique Bernández – Madryt, 2008. Etnolingwistyka, 23, 249-251.
 • Pluwak, Agnieszka (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition, 2009(1(5)), 49 – 80.

Prace pokonferencyjne i doniesienia zjazdowe:

 • Pluwak, Agnieszka (2015). Indirect Speech Acts in Polish and English Internet Opinion Reviews. The 14th International Pragmatics Conference, 26-31.07.2015, Antwerpia, Belgia.
 • Pluwak Agnieszka. (2013). Jak baza leksykalna zmienia się w system przetwarzania języka naturalnego. Korpusy równoległe i co dalej? Międzynarodowa konferencja polsko-ukraińska (organizowana w ramach wymiany bilateralnej między Polską a Ukraińską Akademią Nauk), 22.10.2013, Warszawa.
 • Pluwak Agnieszka (2011). Schematy pamięci jako tertium comparationis w interdyscyplinarnym projekcie FrameNet. Sesja naukowa Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa.
 • Pluwak Agnieszka (2011). Hiszpańska polityka imigracyjna do 2011 roku – analiza i omówienie głównych problemów. Sesja naukowa Instytutu Nauk Politycznych PAN, Warszawa.