Mgr Barbara Grunwald-Hajdasz

Germanistka, absolwentka studiów edytorstwa na polonistyce, tłumaczka, graficzka, redaktorka

e-mail: barbara.grunwald-hajdasz@ispan.waw.pl

Zainteresowania naukowe

Teoria tłumaczenia, grafika użytkowa, fotografia artystyczna, typografia, edytorstwo.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Grant: „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie” (nr 11H 12 0313 81, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik prof. dr hab. Ryszard Grzesik, 2017–2022).