Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Językoznawca

e-mail: bukowinianka@wp.pl

Witryna internetowa: http://krasowska.org.pl/

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0904-5814

Facebook: https://www.facebook.com/helena.krasowska.3

Zainteresowania naukowe

Dialektologia, socjolingwistyka, etnologia, folklorystyka, problemy językowe i kulturowe pogranicz, mniejszości narodowe, Polacy na Wschodzie, bukowino znawstwo.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze – PTJ
 • Światowa Rada Badań nad Polonią
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • Członek honorowy Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Berdiańsku (Ukraina)
 • Rada programowa w Instytucie Biografistyki Polonijnej
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP)
 • Sectio Balcaniensis et Carpathiensis – członek Rady Naukowej
 • Polonia Maior Orientalis – członek Rady Naukowej.

Funkcje pełnione w IS PAN

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Slawistyki PAN 1.08.2015–obecnie.

Nagrody i odznaczenia

 • W 2011 roku – Odznaka honorowa ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Warszawa 22 września 2011.
 • W 2013 roku – Dyplom Instytutu im. Piotra Skargi, za ofiarność i zaangażowanie.
 • W 2013 roku – Nagroda Przeglądu Wschodniego 2012 (XX edycja), w kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie”, za książkę Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie.
 • W 2013 roku – Nagroda i Medal Zygmunta Glogera w XXIV edycji Konkursu; wyróżnienie za prowadzenie i popularyzację badań nad wielokulturowością w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • W 2014 roku – Nominacja do nagrody im. Jerzego Giedroycia za książkę Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie.
 • W 2014 roku – odznaczona Medalem POLONIA SEMPER FIDELIS.

Stypendia

Stypendia z Biura Uznawalności i Wykształcenia Wymiany Międzynarodowej:
 • 1991–1996 – Uniwersytet w Rzeszowie, studia magisterskie
 • 2000-2004 – Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, studia doktoranckie
 • 1.10.2005–31.12.2005 – Uniwersytet w Czerniowcach, badania socjolingwistyczne, dialektologiczne i tożsamościowe
 • 1.06.2007–1.09. 2007 – Uniwersytet w Czerniowcach, badania terenowe, dotyczące słownictwa górali bukowińskich
 • 1.08.2009–30.10.2009 – Wydział Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Bukareszcie, Rumunia, badania słownictwa górali bukowińskich.
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej program „Kwerenda”:
 • 1.06.2008–15.07.2008 – Archiwum Państwowe w Zaporożu, dylematy tożsamościowe u Polaków na Ukrainie południowo-wschodniej
 • 1.09.2008-15.10.2008 – Archiwum Państwowe w Doniecku, dylematy tożsamościowe u Polaków na Ukrainie południowo-wschodniej
 • 2010 – Archiwum Państwowe w Czernioowcach, bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu.
Stypendium Fundacji Lanckorońskich:
 • 1.02.2011–28.02.2011 – Archiwum Państwowe w Zaporożu i Archiwum Państwowe w Doniecku.

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

Tytuł projektu: „Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe” Numer projektu: N N104 177536 Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki Lata realizacji projektu: 15.04.2009–16.04.2012 Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik i wykonawca projektu. Tytuł projektu: „Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo” Numer projektu: nr 31H 13 0164 82 Źródła finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Lata realizacji projektu: 2014–2017 Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca projektu. Tytuł projektu: „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej” Numer projektu: nr 1bH 15 0354 83 Źródła finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Lata realizacji projektu: 2015–2018 Charakter udziału przy realizacji projektu: kierownik i wykonawca projektu.

Publikacje

Książki autorskie:
 • Krasowska, Helena. (2002). Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne. Pruszków: Wydawnictwo Rachocki i S-ka.
 • Krasowska, Helena. (2006). Żywa historia kościoła. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Słowaków w Polsce.
 • Krasowska, Helena. (2006). Górale polscy na Bukowinie Karpackiej. Studium socjolingwistyczne i leksykalne. Warszawa: Wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Krasowska, Helena. (2012). Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie. Warszawa: Wydawnictwo Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Krasowska, Helena. (2016). Sytuacja Polaków na Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym. Warszawa: Muzeum Niepodległości.
 • Krasowska, Helena. (2017). The Polish Minority in South-Eastern Ukraine. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
Książki współautorskie:
 • Krasowska, Helena; Antoshkina, Lidiia; Syheda, Petro oraz Sukhomlynov, Oleksiĭ. (2007). Navchal’nyĭ posibyk. Donets’k: Tov „Jugo-Vostok, LTD”.
 • Krasowska, Helena oraz Greń, Zbigniew. (2008). Słownik górali polskich na Bukowinie. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Krasowska, Helena oraz Jakimowicz, Weronika. (2009). Blahodiĭna orhanizatsiia sviatoho Vikentiia de Polia. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.
 • Krasowska, Helena; Antoshkina, Lidiia; Hadynko, Oleksandr; Sukhomlynova, Oleksiĭ oraz Syheda, Petro. (2010). Osoblyvosti Bukovynskoho pohranychia: istoriia kulturnoho polilohu. Donets’k: Tov „Jugo-Vostok, LTD”.
 • Krasowska, Helena; Bonasiuk, Andrzej; Czop, Edyta oraz Suchomłynow, Lech Aleksy. (2011). Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze. Piła: Wydawnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
 • Krasowska, Helena oraz Suchomłynow, Lech Aleksy. (2017). Polskie media w Berdiańsku. Teksty i analizy, Warszawa: Wydawca Digital Media Sp. z o.o.
Współpraca redakcyjna:
 • Feleszko, Kazimierz. (2002). Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku (Red. Andrzej Żor, współpraca Helena Krasowska, t. 1). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Feleszko, Kazimierz. (2003). Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie karpackiej do 1945 roku. Słownik (Red. Ewa Rzetelskiej-Feleszko, współpraca Helena Krasowska, t. 2). Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Potenha, Vitol’d. (2008). Rozvytok profesiĭnykh kompetentsiĭ vchyteliv pol’s’kikh pochatkovykh shkil v umovakh demokratyzatsiї (współpraca red. Helena Krasowska). Siedl’tse: Pidlias’ka akademiia..
Redakcja:
 • Krasowska, Helena; Kowalski, Zbigniew; Makar, Jurij oraz Strutyński, Władysław. (Red.). (2006). Bukowina. Tradycje i współczesność. Piła: Wyd. Związek Polaków w Rumunii.
 • Krasowska, Helena; Kłosek, Eugeniusz; Kowalski, Zbigniew oraz Pokrzyńska, Magdalena. (Red.). (2010). Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Krasowska, Helena; Bruja, Radu Florian oraz Pokrzyńska, Magdalena. (Red.). (2017). Bukowina. Inni wśród swoich. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
 • Krasowska, Helena; Berest, Roman; Kurochkin, Oleksandr; Kozholianko, Heorhiĭ oraz Lozko, Halyna. (Red.). (2017). Pryiatel’ Ukraїntsiv. 150 rokiv vid dnia narodzhennia R. F. Kaĭdlia. Chernivtsi: Chernivets’ke oblasne ob’iednannia vseukraїns’koho tovaristva „Prosvita” im. Tarasa Shevchenka.