Dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

Kulturoznawstwo

e-mail: iggross@princeton.edu

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2892-3862

Zainteresowania naukowe

Historia i literatura Europy Środkowo-Wschodniej.

Funkcje pełnione w IS PAN

Członkini Rady Naukowej IS PAN.

Stypendia

Stypendium Guggenheim Foundation, 2018.

Publikacje

 • Grudzińska-Gross, Irena. (2012). Honor, horror i klasycy. Eseje. Sejny: Pogranicze
 • Gross, Jan Tomasz oraz Grudzińska-Gross, Irena. (2012). Golden Harvest: Reflections on Events at the Periphery of the Holocaust. New York: Oxford University Press.
 • 2013 – Nagroda: Sybil Milton Book Prize
 • Przekłady:  język rosyjski (2017), włoski (2016), francuski (2014), czeski (2013), duński (2012).
 • Gross, Jan Tomasz oraz Grudzińska-Gross, Irena. (2011). Złote żniwa, Esej o tym co się działo na obrzeżach zagłady Żydów. Kraków: Znak.
 • 2-gie wyd. w Gross, Jan Tomasz (2018). Sąsiedzi i inni, prace zabrane na temat Zagłady. Kraków: Austeria.
 • Grudzińska-Gross, Irena. (2009). Czeslaw Milosz and Joseph Brodsky: Fellowship of Poets, New Haven: Yale University Press.
 • Przekłady: język chiński (2018).
 • Grudzińska-Gross, Irena. (2007). Miłosz-Brodski: pole magnetyczne. Kraków: Znak.  Przekłady: język bułgarski (2014),  rosyjski (2013), niemiecki (2012).
 • Grudzińska-Gross, Irena. (1991). The Scar of Revolution: Custine, Tocqueville and the Romantic Imagination. Berkeley: The University of California Press.
 • Przekłady: język polski (1995), wydanie rozszerzone przez rozdział o Mickiewiczu (2000),  rumuński (1997), słowacki (2000).
 • Grudzińska-Gross, Irena. (1985). The Art of Solidarity. New York: The College of Staten Island.