Dr Irena Prawdzic

Językoznawca, polonistka, germanistka

e-mail: irena.prawdzic@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7330-7335

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”.