Dr Irena Prawdzic

Językoznawca, polonistka, germanistka

e-mail: irena.prawdzic@ispan.waw.pl

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

„Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”.