Dr Katarzyna Glinianowicz

Ukrainistka

e-mail: kataglin@wp.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8959-6047

Academia.edu: http://pan-pl.academia.edu/KatarzynaGlinianowicz

Facebook: https://www.facebook.com/katarzyna.glinianowicz

Zainteresowania naukowe

 • Polska i ukraińska literatura galicyjska przełomu XIX i XX w.;
 • Literatura ukraińska w ujęciu antropologii cielesności;
 • Narracje galicyjskie w perspektywie studiów postkolonialnych.

Nagrody i odznaczenia

Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego III stopnia (2016).

Stypendia

 • Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na staż naukowy w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki oraz w Instytucie Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Kijów, 2008/2009);
 • Staż dydaktyczno-naukowy w ramach programu LLP-Erasmus: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie (2014);
 • Staż dydaktyczno-naukowy w ramach programu Erasmus+: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Preszowskiego (2015);
 • Staż dydaktyczno-naukowy w ramach programu Erasmus+: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Zagrzebiu (2016).

Udział w projektach naukowych afiliowanych w IS PAN

„Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku”, https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-12-15/streszczenia/325574-pl.pdf, 2016/20/S/HS2/00584, okres realizacji: 2016–2019.

Publikacje

Monografie: Redakcje: Artykuły:
 • Boruszewska, Iwona; Glinianowicz, Katarzyna; Grzemska, Aleksandra, oraz Krupa, Paweł. (2017). Niepomyślna katastrofa. W Iwona Boruszewska, Katarzyna Glinianowicz, Aleksandra Grzemska oraz Paweł Krupa (Red.), Po Czarnobylu: miejsce katastrofy w dyskursie współczesnej humanistyki (ss. 11–22). Kraków: Wydawnictwo UJ. https://www.wuj.pl/UserFiles/File/FRAGMENTY/Po-Czarnobylu–fragment.pdf.
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2014). Czarnobrewe i czarnoziemy. O szlacheckim pożądaniu kolonialnym Ukrainy. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 2014(2), 161–173. (Postkolonialzm-Tożsamość-Gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia). http://mpwr.wuwr.pl/product/czarnobrewe-i-czarnoziemy-o-szlacheckim-pozadaniu-kolonialnym-ukrainy-5721.
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2014). Postkolonializm iak kolonializm: bezholosyĭ subaltern u pol’s’komu postkolonial’nomu dyskursi. W Tamara Hundorova oraz Agnieszka Matusiak (Red.), Postkolonializm, heneratsiї (ss. 45–52). Kyїv: Laurus. Dostęp http://www.ifs.uni.wroc.pl/prac/2015_AM_7.pdf
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2011). Ciało spolonizowane. Blade twarze na Podolu w powieści Anatola Swydnyckiego „Luboraccy”. Slavica Wratislaviensia, 153, 547–553. (Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, nr 9: Ciało).
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2009). Pol’s’ka „kresova” zhinka. Postkolonial’nyĭ kontekst. Mahisterium. Literaturoznavchi studiї, 38, 75–78.
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2009). Krytyka mifu pro pol’s’ku tsyvilizatsiĭnu misiiu na skhodi u povisti Lesia Martovicha „Zabobon”. Критика міфу про польську цивілізаційну місію на сході у повісті Леся Мартовича „Забобон”. W T. Lebedinskaia oraz A. Karov (Red.), Ukraina v mirovom kul’turnom prostranstve (ss. 187–193). Sankt-Petersburg: Biblioteka Rossiĭskoĭ akademii nauk.
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2009). Wymarzona pełnia miłości. NowelaSenMychajły Kociubyńskiego. W Bożena Płonka-Syroka oraz Edyta Rudolf (Red.), Miłość romantyczna jako figura wyobraźni (ss. 75–81). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2008). Formuvannia mifu „vtrachenykh zemel’” u istoryko-literaturnykh dosidzhenniakh pol’s’koї kresovoї literatury XX st. Aktual’ni problemy slov’ians’koї filolohiї. Mizhvuzivs’kyĭ zbirnyk naukovykh stateĭ, 15, 391–397.
 • Glinianowicz, Katarzyna. (2007). Stikhiĭna taĭna iednosti v impresionistychniĭ novelistytsi Mikhaĭla Kotsiubins’koho. Ucrainistica, 2007(5), 67–73.
Recenzje: