Dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN

Zdjęcie profilowe pracownika

Ukrainistka, literaturoznawczyni

e-mail: katarzyna.kotynska@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5242-1902

Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/KatarzynaKotyńska

Zainteresowania naukowe

 • współczesna literatura ukraińska;
 • antropologia literatury;
 • funkcjonowanie tekstu literackiego w odbiorze czytelniczym;
 • przekład literacki – praktyka i krytyka.

Nagrody i odznaczenia

 • Wyróżnienie Targów Książki „Forum Wydawców 2017” we Lwowie w kategorii „Miasto: Lwów” za ukraiński przekład monografii Lwów: o odczytywaniu miasta na nowo.
 • Lauratka nagrody ANGELUS – Nagroda dla Tłumacza przy Nagrodzie Literackiej Europy Środkowej „Angelus”, za przekład powieści Oksany Zabużko Muzeum porzuconych sekretów, uhonorowanej w 2013 roku Nagrodą Literacką Europy Środkowej „Angelus”. Nagroda dla tłumacza przyznawana jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Stypendia

2011: miesięczne stypendium pobytowe Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów, Ukraina.

Publikacje

Książki autorskie oraz redakcja:

 • Borkowska, Grażyna; Boruszkowska, Iwona oraz Kotyńska, Katarzyna. (Red.). (2017). Modernistki. Antologia ukraińskiej prozy kobiecej okresu międzywojennego. Warszawa: IBL PAN.
 • Boruszkowska, Iwona; Hnatiuk, Ola oraz Kotyńska, Katarzyna. (Red.). (2018). Modernistky pol’s’koї zhinochnoї prozy mizhboiennoho periodu. L’viv: Vydavnytstvo Staroho Leva.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2015). Lwów: o odczytywaniu miasta na nowo. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 • Kotyns’ka, Katazhyna. (2017). L’viv: perechytuiuchy misto (O. Slyvyns’kyĭ, Tłum.). L’viv: Vydavnytstvo Staroho Leva.
 • Kotyńska, Katarzyna oraz Glinianowicz, Katarzyna. (Red.). (2017). Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy. Kraków: Scriptum. Dostępna https://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-ii-miasto-i-wies-w-kulturze-bialorusi-polski-rosji-ukrainy-p-214.html
 • Kotyńska, Katarzyna oraz Glinianowicz, Katarzyna. (Red.). (2015). Obce/swoje: miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej. Kraków: Scriptum. Dostępna http://www.wydawnictwoscriptum.pl/obceswoje-miasto-i-wies-w-literaturze-i-kulturze-ukrainskiej-xxxxi-wieku-p-153.html.
 • Kotyńska, Katarzyna. (Red.). (2012). Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX–XXI wieku. Warszawa: SOW.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2006). Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity. Warszawa: SOW. Dostępna
 • Kotyńska, Katarzyna oraz Buchalik, Małgorzata. (Red. oraz Tłum.). (2004). Białoruś, kraina otoczona wysokimi górami, Olsztyn: Borussia.
 • Kotyńska, Katarzyna oraz Hnatiuk, Ola. (Red.). (2002). „Prolog, nie epilog…” Poezja ukraińska w polskich przekładach. Pierwsza połowa XX wieku. Warszawa: SOW.
 • Kotyńska, Katarzyna oraz Hnatiuk, Ola. (Red.). (2002). Ukraińskie życie kulturalne na ziemiach II Rzeczypospolitej. Warszawa: SOW.

Artykuły (wybór):

 • Kotyńska, Katarzyna. (2015). Daty, fakty, skojarzenia. O realiach w przekładzie na materiale wierszy Jurija Andruchowycza. Między oryginałem a przekładem, 27(1), 77–88.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2015). Rozpisać na głosy. Stylizacja językowa okiem praktyka. W Krzysztof Hejwowski oraz Anna Kukułka-Wojtasik (Red.), Translatio i kultura (ss. 327–336). Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2012). Między idyllą a katastrofą: wzajemny obraz mieszkańców Lwowa w polskiej beletrystyce lat trzydziestych XX wieku. W Katarzyna Kotyńska (Red.). Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX–XXI wieku (ss. 133–142). Warszawa: SOW.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2012). Żydzi we Lwowie – Żydzi o Lwowie. Literacki obraz miasta. Ese-urban, 2012(10). Dostępne (także w języku angielskim i ukraińskim) http://www.lvivcenter.org/pl/publications/
 • Kotyńska, Katarzyna. (2012). Pamięć, kreacja, sen. Lwów oniryczny w literaturze emigracji ukraińskiej z kręgu ugrupowania „Dwunastka. Slavica Wratislaviensia, 155, 233–238.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2011). Józef Łobodowski – Jerzy Giedroyć. Korespondencja 1947–1965. Przegląd Humanistyczny, 2011(4), 103–110.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2011). Czarne dziury, białe plamy: w poszukiwaniu historii ukraińskiego eseju literackiego. Slavia Occidentalis,  68, 129–139.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2011). Najnowszy ukraiński esej literacki a czas, przestrzeń i historia. W Irena Fijałkowska-Janiak i in. (Red.), Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka (ss. 117–121). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2010). Mój/nasz Lwów w oczach Innego: lustro, krzywe zwierciadło czy ślepy mur? W Irena Fijałkowska-Janiak i in. (Red.), Lustro. Literatura – kultura – język (ss. 194–200). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kotyns’ka, Katazhyna. (2009). Skil’ky ie u L’vovi – L’vova: na materiali pol’s’kikh putivnykiv. W T. N. Lebedinskaia oraz A. N. Karov (Red.), Ukraina v mirovom kul’turnom prostranstve. Materialy VIII Mezhdunarodnogo seminaria (ss. 180–187). Sankt-Peterburg.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2008). Odzyskiwanie miasta utraconego? Polski Lwów z perspektywy ukraińskiej. Prace Filologiczne, 55, 157–164.
 • Kotyńska, Katarzyna. (2002). Muzyczna jakaś rzeka” czy „rzeka melodiopienna”. Uwagi o przekładach. W Katarzyna Kotyńska oraz Ola Hnatiuk (Red.), „Prolog, nie epilog…” Poezja ukraińska w polskich przekładach. Pierwsza połowa XX wieku (ss. 25–48). Warszawa: SOW.