Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska na konferencji w Bratysławie, 18 października 2019 r.

Dnia 18 października 2019 roku, z okazji jubileuszu słowackiej polonistki prof. Marty Pančíkovej odbyło się na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie międzynarodowe sympozjum naukowe „V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty”. W seminarium uczestniczyło liczne grono słowackich, polskich i czeskich badaczy  języka i kultury. Prof. Joanna Goszczyńska wygłosiła referat na temat roli polskiej myśli historiozoficznej w konceptach myślicieli słowackich.

Kategorie Varia