Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska z wykładami w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego

W dniach 20–24 V 2019 prof. dr hab. Joanna Goszczyńska prowadziła wykłady w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego w ramach programu Erasmus+. W wykładach prezentujących problematykę translatologiczną uczestniczyli studenci oraz lektorzy języka czeskiego i słowackiego.

W rozmowach podczas spotkań z niemieckimi slawistami zarysowały się możliwości rozszerzenia współpracy na obszar zachodniosłowiańskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Kategorie Varia