Prof. dr hab. Ryszard Grzesik na konferencji „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, Warszawa, 17–18 stycznia 2020 r.

W dniach 17 i 18 stycznia 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa „Władztwo Władysława Łokietka. 700-lecie koronacji królewskiej”, podczas której prof. dr hab. Ryszard Grzesik wygłosi referat pt. „Władysław Łokietek a Węgry i kontynuacja dobrej tradycji”. Przedmiotem referatu będzie ukazanie stosunków polsko-węgierskich za panowania tego władcy jako kontynuacji ożywionych kontaktów między tymi krajami w XIII w.

Program konferencji