Prof. Joanna Goszczyńska na seminarium bohemistycznym w Ústí nad Labem

W dniach 14–20 lipca 2019 w Ústí nad Labem (Czechy) odbyło się międzynarodowe seminarium bohemistyczne z udziałem ponad 50 bohemistów z całego świata. Podczas seminarium prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wygłosiła wykład zatytułowany „Recepce české literatury v Polsku (Příspěvek v rámci projektu Česká republika jako hlavní země varšavského veletrhu 2020)”. W wystąpieniu prof. Goszczyńska zaprezentowała historię recepcji, miejsce przekładów czeskiej literatury w niezależnym obiegu wydawniczym w latach 1978–1990 oraz obecny fenomen zainteresowania czeską literaturą w Polsce, a wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem zagranicznych bohemistów.

Kategorie Varia