Prof. Michael Hornsby i Anatole Danto z gościnnymi wykładami w IS PAN

Podczas czerwcowego zjazdu Studiów Doktoranckich –  ostatniego w roku akademickim 2019/2020 – Doktorantki i Doktoranci „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej”, finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich), uczestniczyli w dwóch seminariach z zaproszonymi gośćmi.

Pierwsze seminarium międzynarodowe, które odbyło się 1 czerwca 2020 roku, poprowadził prof. Michael Hornsby z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seminarium zatytułowane „Working with minority language speakers in focus groups” poświęcone było ważnej dla badań nad mniejszościami językowymi metodzie wywiadów w grupach fokusowych. Gościem drugiego seminarium, które odbyło się 2 czerwca 2020 roku, był Anatole Danto, etnolingwista z Centre National de la Recherche Scientifique we Francji. Podczas zajęć przedstawił interdyscyplinarne badania, łączące antropologię, etnolingwistykę i ekologię, prowadzone nad peryferyjnymi społecznościami nadmorskimi.

Oba seminaria odbyły się on-line.