Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję “Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond”

Informujemy, że przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję „Conventional and unconventional ways of transmitting and revitalizing minoritized languages: in European context and beyond” do 15 lutego 2020 r.

Informacje o konferencji dostępne są tutaj CFP