Rozprawa doktorska dr Karoliny Panz nagrodzona w Konkursie im. Majera Bałabana

Dn. 4 października 2020 roku odbyła się gala wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Jury w tym roku wyjątkowo postanowiło przyznać ex aequo dwie pierwsze nagrody w kategorii prac doktorskich. Jedna z nich została przyznana dr Karolinie Panz za dysertację „Zagłada żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej” obronioną na Uniwersytecie Warszawskim.

Dr Karolina Panz jest zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku post-doc w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”.

Serdecznie gratulujemy!

Relację z wręczenia nagród można obejrzeć, klikając w ten link: http://www.jhi.pl/blog/2020-10-06-nagroda-za-wymagajaca-prace-podsumowanie-ix-edycji-konkursu-im-majera-balabana