„Rusałka: odwracanie jeziora” – seminarium Zespołu Badań nad Pokojem IS PAN

Dn. 27 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyło się seminarium „Rusałka: odwracanie jeziora”, organizowane przez Zespół Badań nad Pokojem Instytutu Slawistyki PAN,  Stowarzyszenie Łazęga poznańska oraz Barak Kultury. Zgromadziło ono przedstawicieli władz miasta, działaczy społecznych, badaczy i badaczki, a także mieszkańców i mieszkanki miasta, zainteresowanych tematem.

Podczas kilkugodzinnego spotkania wystąpili:

  • Krzysztof Podemski – „Wyparta wielokulturowość”
  • Anna Ziółkowska – „Utopiona pamięć. Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Poznaniu”
  • Rafał Witkowski – „Niemieckie plany przebudowy Poznania”
  • Piotr Forecki – „Gotowi na przemoc? Poznańscy świadkowie Zagłady”
  • Rafał Rosół – „Rusałka i Miłostowo. Wspólne konteksty”
  • Maciej Krajewski – „Amnezja spadkobierców”
  • Katarzyna Kuczyńska-Koschany – „Wymazywanie. Rusałka – miejsce istniejące i nie”
  • Aleksander Przybylski – „Wydobyć czy zostawić? Macewy w jeziorze Rusałka z perspektywy eksploratora”
  • Joanna Roszak – „A kto dziewczyna – ja nie wiem. Przypadek Rusałki”

Ponadto podczas spotkania głos zabrał również Rafał Ratajczak – przedstawiciel Urzędu Miasta. Po serii wystąpień odbyła się debata, w wyniku której powstały plany zawiązania nieformalnej grupy organizującej serię działań wokół wielokulturowego Poznania i „odpominania” żydowskiej historii miasta.