Seminarium doktoranckie z udziałem dr Sylwii Urbańskiej, Warszawa, 3 lutego 2020 r.

Dn. 3 lutego doktoranci i doktorantki „Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej” finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich) uczestniczyli w seminarium prowadzonym przez dr Sylwię Urbańską z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie spotkania poświęconego tematyce płci, miłości i opieki w transnarodowych kontekstach, słuchacze i słuchaczki zapoznali się z problematyką przemian więzi społecznych zachodzących w ramach współczesnych globalnych procesów migracyjnych. Poruszone zostały takie kwestie jak: transformacja relacji opiekuńczych (problem opieki na odległość nad dziećmi, starszymi rodzicami), nowe koncepcje terytorium i przestrzeni społecznej (transnarodowość; granice domu/państwa); zmiany koncepcji obecności/absencji w życiu codziennym; nowe tożsamości rodzinne migrantów.