Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, t. 6. opr. Lucyna Agnieszka Jankowiak, Elżbieta Kędelska, Arleta Łuczak, Warszawa 2019

Ukazał się szósty – ostatni – tom Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy, opracowany przez Lucynę Jankowiak, Elżbietę Kędelską i Arletę Łuczak. Niestety, prof. Kędelska nie doczekała wydania ostatniego tomu. Wieńczy on ponad dwudziestoletnie prace prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk nad słownikami łacińsko-polskimi szesnastowiecznego bernardyna – Bartłomieja z Bydgoszczy, rozpoczęte przez zespół prof. Ireny Kwileckiej. Łącznie w 6 częściach (opublikowanych w latach 1999–2019) niniejszej odwróconej, czyli polsko-łacińskiej, edycji opracowano ponad 10600 wyrazów (haseł) polskich.

Łacińsko-polskie słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy z 1532 i 1544 roku uchodzą za największe zbiory polskiej leksyki pierwszej połowy XVI wieku. Pierwszy gromadzi ponad 4 tysięcy polskich odpowiedników haseł łacińskich, drugi zaś – ekwiwalenty ponad 11 tysięcy. Oprócz podstawowego słownictwa jest w nich licznie poświadczona leksyka specjalna (terminologia filozoficzna, teologiczna, przyrodniczo-lekarska, prawna, żeglarska, gramatyczna oraz biblijna). Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy pełniły funkcję m.in. podręczników w klasztornym studium filozoficznym w Bydgoszczy oraz encyklopedii wiedzy o ówczesnym świecie, zbierając wiadomości z różnych dziedzin nauki i życia praktycznego.

Tom szósty jest dostępny – wraz z poprzedzającymi go 5 tomami – w repozytorium IS PAN – iReteslaw (https://hdl.handle.net/20.500.12528/1083). Został też wydany drukiem w niewielkim nakładzie z myślą o czytelnikach, którzy przez lata cierpliwie zbierali publikowane tomy.