Samorząd

Rada Samorządu Doktorantów IS PAN

Mgr Nina Boichenko – przewodnicząca
Mgr Sara Mičkec
Mgr Natalia Tkachyk

Komisja ds. Funduszu Stypendialnego dla Doktorantów IS PAN


Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
Mgr Natalia Judzińska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Dominika Michalak – przedstawicielka doktorantów

Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Mgr Karina Melnytska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Piotr Szatkowski – przedstawiciel doktorantów

Komisja Stypendialna

Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN
Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
Mgr Tymoteusz Król – przedstawiciel doktorantów

Przedstawicielka doktorantów w Radzie Naukowej IS PAN

Mgr Klaudia Kosicińska