Samorząd

Rada Samorządu Doktorantów IS PAN

Mgr Klaudia Kosicińska – przewodnicząca
Mgr Natalia Tkachyk – zastępczyni przewodniczącej
Mgr Sara Mičkec – skarbniczka
Mgr Piotr Szatkowski – sekretarz

Składy komisji, w których reprezentowani są doktoranci

Komisja ds. Pomocy Materialnej dla Doktorantów

Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
Dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. IS PAN
Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
Mgr Nina Boichenko – przedstawicielka doktorantów
Mgr Natalia Judzińska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Karina Melnytska – przedstawicielka doktorantów
Mgr Dominika Michalak – przedstawicielka doktorantów

Komisja Stypendialna

Dr Anna Boguska – p.o. kierowniczka studiów doktoranckich
Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN
Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
Mgr Tymoteusz Król – przedstawiciel doktorantów

Przedstawicielka doktorantów w komisji konkursu PROPAN

Mgr Lesia Korostatevych