The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours Vol. 1 The Concept of Home. English Version, Abridged pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego

Zapraszamy do lektury The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours Vol. 1 The Concept of Home. English Version, Abridged pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Jest to skrócona, jednojęzyczna wersja pierwszego tomu DOMULeksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów, który ukazał się w roku 2015 w Lublinie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod redakcją Jerzego Bartmińskiego, Iwony Bielińskiej-Gardziel i Beaty Żywickiej. Pełny tom liczył 504 strony, był wielojęzyczny, skrócony tom monolingwalny liczy stron 161. Wersje skrócone tekstów przygotował Jerzy Bartmiński, przekładu na angielski dokonała Klaudia Wengorek-Dolecka z udziałem Agnieszki Gicali.

Na tom składa się 18 opisów tytułowego konceptu w różnych językach, w tym w 8 słowiańskich: polskim, czeskim, rosyjskim, białoruskim, łemkowskim, bułgarskim, serbskim i chorwackim, 4 zachodnich: niemieckim, angielskim, francuskim i portugalskim; uzupełniają je opracowania poświęcone językom greckiemu i litewskiemu oraz językom afrykańskim (suahili, hausa, tamaszek), dopełnia całości językowo-kulturowy obraz domu japońskiego. Artykuły zostały opracowane przez językoznawców z 10 krajów, uczestników afiliowanego przy Instytucie Slawistyki PAN międzynarodowego Konwersatorium EUROJOS, działającego pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego, którzy w latach 2009–2015 dokonali szeregu uzgodnień teoretycznych i metodologicznych, stanowiących podstawę prezentowanego opracowania.

Z założeniami Leksykonu zapoznaje szkic wstępny Jerzego Bartmińskiego Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów – co zawiera, na jakich zasadach się opiera, dla kogo jest przeznaczony?, który omawia zasady doboru materiału, sposoby analizy i metodę definiowania pojęć (konceptów). Rekonstrukcję tytułowego konceptu przeprowadzono zgodnie z teorią językowego obrazu świata odwołując się w każdym języku (jeśli tylko było to możliwe) do tej samej podstawy materiałowej, na którą złożyły się trzy typy danych: systemowe, ankietowe i tekstowe. Dzięki przyjęciu podobnej bazy materiałowej oraz wspólnej podstawy teoretycznej i metodycznej otwarta została droga do wielokierunkowej komparacji, pozwalającej na wskazanie podobieństw i różnic w obrazie domu w opisywanych językach.

Dom jest pierwszym z pięciu dotychczas wydanych tomów Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów. W kolejnych latach ukazywały się tomy: PRACA, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2016 (jako t. 3); HONOR, red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin 2017 (jako t. 5);  EUROPA, red. Wojciech Chlebda, Lublin–Opole 2018 (jako t. 2); WOLNOŚĆ, red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Lublin–Warszawa 2019 (jako t. 4). Powstały międzynarodowy zespół skupiony w Konwersatorium EUROJOS zamierza prace nad LASiS-em kontynuować.

Wszystkie tomy Leksykonu dostępne są na stronie: http://ethnolinguistica-slavica.org/ w oryginalnych wersjach językowych (np. tom WOLNOŚĆ zawiera artykuły po polsku, czesku, rosyjsku, ukraińsku, bułgarsku, serbsku i chorwacku).

 

The Axiological Lexicon of Slavs and Their Neighbours Vol. 1 The Concept of Home. English Version, Abridged