Uruchomienie katalogu pierwszowojennych pomników ku czci poległych z Pomorza Środkowego – zakończenie projektu Fundacji Slawistycznej i Instytutu Slawistyki PAN

Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym

Zachęcamy do odwiedzania otwartej i dostępnej dla wszystkich witryny internetowej „Pomniki poległych”, która powstała ze środków projektu „Katalog pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym”. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – program „Działalność Upowszechniająca Naukę”, nr rej. 570/PDUN/2019. Realizatorem dwuletniego projektu była Fundacja Slawistyczna we współpracy z Instytutem Slawistyki PAN. Kierowniczką zadania była dr Karolina Ćwiek-Rogalska.

Celem projektu było stworzenie internetowego katalogu pomników ku czci poległych i zaginionych w I wojnie światowej na Pomorzu Środkowym, obejmującego zarówno dokumentację fotograficzną, jak i opis każdego odnalezionego upamiętnienia. Każdy pomnik posiada własną kartę, na której zebrano najważniejsze dane na jego temat oraz wskazówki pomocne w zlokalizowaniu obiektu. Materiały wizualne pozwalają zapoznać się z aktualnym stanem upamiętnień.

Strona dostępna jest pod adresem: https://ispan.waw.pl/pomniki-poleglych/