Webinarium międzykulturowe z dr Jeleną Janković – Feminatywy we współczesnym języku serbskim

Zapraszamy na kolejne webinarium międzykulturowe, organizowane w ramach projektu ”ON-SCIENCE. Nauka on-line. Przeciwdziałanie wykluczeniu w międzynarodowej przestrzeni wirtualnej” realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN w ramach grantu NAWA ”Welcome to Poland”.

Prowadząca: dr Jelena Janković Instytut Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk | др Јелена Јанковић, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности

Tytuł wystąpienia: Feminatywy we współczesnym języku serbskim | Фемининативи у савременом српском језику

Webinarium odbędzie się 26 stycznia 2023 o godz. 14.00-15.30 na platformie Clickmeeting.

Celem webinariów jest podniesienie kompetencji międzykulturowych i językowych oraz umożliwienie kontaktów z przedstawicielami kultur słowiańskich.

Webinarium obędzie się w języku serbskim, z możliwością symultanicznego tłumaczenia czata.

Streszczenie

Predavanje se zasniva na prezentovanju dosadašnjih istraživanja femininativa srpskog jezika i aktuelnih stavova naučno-stručnih institucija prema upotrebi i stvaranju novih imenica koje označavaju profesije, zanimanja, funkcije, titule i zvanja žena. U srpskom jeziku najjači podsticaj stvaranju novih femininativa došao je tokom poslednjih decenija, pogotovu u prvoj deceniji XXI veka, zahvalјujući promeni političkog i ideološkog sistema. Nakon usvajanja novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti krajem maja 2021. godine, usledile su reakcije institucija iz oblasti lingvistike, dok su femininativi, kao jedno od sredstava za postizanje ‘rodno osetlјivog jezika’, postali goruća tema u srpskim medijima tokom 2021. godine.

Wykład opiera się na przedstawieniu dotychczasowego stanu badań feminatywów w języku serbskim oraz aktualnych postaw instytucji naukowych i badawczych wobec używania i tworzenia nowych rzeczowników nazywających kobiece zawody i funkcje. W języku serbskim najsilniejszy impuls do powstania nowych feminatywów pojawił się w ostatnich dziesięcioleciach, a zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku, w wyniku zmian ustroju politycznego i ideologicznego. Po przyjęciu nowej Ustawy o równości płci pod koniec maja 2021 r. pojawiły się reakcje instytucji zajmujących się językoznawstwem, a feminatywy, jako jeden ze sposobów wprowadzenia języka ‘wrażliwego na płeć’, stały się w 2021 roku gorącym tematem w serbskich mediach.

Dr Jelena Janković jest pracowniczką naukową w Zakładzie Etymologii Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk. Jej dotychczasowa praca naukowo-badawcza związana jest z etymologią, leksykologią, leksykografią i terminologią, w ramach tych dyscyplin opublikowała kilkanaście prac naukowych w kraju i za granicą. Uczestniczy w pracach naukowych nad czwartym tomem Słownika etymologicznego języka serbskiego, jest współautorką Słownika serbskich terminów językoznawczych, który ukazał się w 2022 roku nakładem Instytutu Języka Serbskiego, w edycji elektronicznej (https://www.lingvistickitermini.rs/). Dokonała interpretacji etymologicznej terminów językoznawczych Słownika. Współuczestniczy od 2019 roku w gromadzeniu i opracowaniu danych bibliograficznych dotyczących językoznawstwa serbskiego do bibliograficznej bazy iSybislaw przy Instytucie Slawistyki PAN. W ramach międzyakademickiego projektu Mobility: New words, new media, new social and language tendency in Serbia and Slovakia (2021–2022), we współpracy Instytutu Języka Serbskiego Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk z Instytutem Lingwistyki „Ljudovit Štur” Słowackiej Akademii Nauk, zajmowałа się tematem feminatywów w języku serbskim. Współautorka pracy naukowej New words and gender equality in Serbian – does discrimination exist? (Jazykovedný časopis, 73/4, Bratislava 2022). Interesuje się nazwami grzybów.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close