Wojciech Mądry „Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i morzu” [Kultura na Pograniczach 14], Warszawa: IS PAN i FS 2019.

W repozytorium iReteslaw, w zbiorze Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk została opublikowana monografia dr Wojciecha Mądrego, zatytułowana Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i morzu, stanowiąca czternasty tom serii „Kultura na pograniczach” (https://hdl.handle.net/20.500.12528/1086).

Na podstawie dotąd niewykorzystanych archiwaliów powstała naukowa biografia jednego z zasłużonych slawistów z poznańskiego ośrodka naukowego okresu międzywojennego i po II wojnie światowej. Autor przedstawia Władysława Kowalenkę jako prekursora interdyscyplinarnych badań nad słowiańskim osadnictwem grodowym oraz nad związkami wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny z morzem. Podkreśla jego wkład w powstanie „Słownika starożytności słowiańskich”do dziś jedynego tak obszernego kompendium wiedzy o dziejach, językach i kulturze dawnych Słowian, które powstało w naszym Instytucie.

Zapraszamy do lektury.

(oprac. Dorota Leśniewska)


Publikacja (wydanie monografii i umieszczenie jej w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim.