Współczesne metody nauczania języka polskiego – konferencja glottodydaktyczna, Berdiańsk, 9–11 września 2019 r.

W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbywa się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego”, której organizatorami są Fundacja Slawistyczna oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie wspierają: Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku, Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzana i Biznesu oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego” – zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Szczegółowy program konferencji