Wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego na Uniwersytecie w Granadzie

W dniach 25 i 26 listopada na zaproszenie Katedry Filologii Greckiej i Słowiańskiej Uniwersytetu w Granadzie oraz Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego w Iżewsku odbyły się wykłady dr. Wojciecha Sosnowskiego w ramach kursów podwyższenia kwalifikacji pt. „Актуальные подходы в преподавании русского языка как иностранного”, w których wzięło udział 240 wykładowców języka rosyjskiego jako obcego z 35 krajów świata.

Dr Wojciech Sosnowski wygłosił dwa wykłady zatytułowane „Spirale metodyki – sporne kwestie metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego”, podczas których podzielił się analizą najważniejszych elementów konstruujących proces glottodydaktyczny. Wykłady były poświęcone przeglądowi najważniejszych metod, trendów oraz technik i środków dydaktycznych stosowanych w nauczaniu języków obcych przez ostatnie 35 lat. Osobna część wykładu była poświęcona miejscu jednostek języka osadzonych kulturowo w procesie przyswajania języka obcego i poznawania językowego obrazu świata innego narodu. W trakcie wykładów zostały zaprezentowane materiały z bestselerowej książki Wojciecha Sosnowskiego pt. „C Россией на «ты»”, wydanej w moskiewskim wydawnictwie Русский язык. Курсы w 2014 roku.