Wyniki konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska” OPUS NCN

Informujemy, że w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”, nr 2019/35/B/HS3/01035, realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, odbył się konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. Komisja konkursowa na podstawie oceny przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej podjęła decyzję o przyznaniu stypendium NCN pani Katarzynie Kwiatkowskiej-Moskalewicz.