Zagraniczni doktoranci w IS PAN (PROM, NAWA)

Komisja ds. rekrutacji doktorantów z zagranicy do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PROM – „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (umowa nr PPI/PRO/2019/1/00003/U/00001) – realizowanego w Instytucie Slawistyki PAN, przyznała środki na czternastodniową kwerendę w Polsce panu Frederikowi Lange (Uniwersytet w Ratyzbonie).

Gratulujemy!