Zaproszenie do lektury: „Konstrukcje i destrukcje tożsamości” t. 5: „Granice stare i nowe”

W grudniu ukazał się tom piąty i ostatni cyklu „Konstrukcje i destrukcje tożsamości”, zatytułowany Granice stare i nowe, pod redakcją Ewy Golachowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej. Tom został opublikowany w repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, w zbiorze Wydawnictwa IS PAN,  https://hdl.handle.net/20.500.12528/1094, w otwartym dostępie.

Prezentowany tom zawiera artykuły dotyczące kształtowania się tożsamości w sytuacji zmiany granic – zarówno istniejących od dawna, jak i wyznaczonych niedawno – w ujęciu interdyscyplinarnym. Badania prowadzone przez językoznawców, antropologów i historyków wskazują bowiem wyraźnie, że nieistniejące formalnie od lat granice wciąż funkcjonują w świadomości mieszkających w ich sąsiedztwie społeczności i znajdują odzwierciedlenie w zjawiskach językowych i kulturowych.

Poprzednie tomy cyklu: 1: Wokół religii i jej języka, 2: Tożsamość wobec wielojęzyczności, 3: Narracja i pamięć, 4: Wartości w świecie słowiańskim łączy osoba redaktor Ewy Golachowskiej, która przygotowała je razem z Anną Zielińską (t. 1–3) oraz Dorotą Pazio-Wlazłowską (t. 4). W przeciwieństwie do tomu piątego są one dostępne w wersji drukowanej.

Zapraszamy do lektury!

(oprac. Dorota Leśniewska)