Zaproszenie do lektury monografii „Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny”

Zapraszamy do lektury monografii Sztuka marginesów. Chorwacki plakat polityczny autorstwa dr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk, której wydawcami są Instytut Slawistyki PAN oraz Fundacja Slawistyczna.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Magdaleny Bogusławskiej:

„Stanowiąca oś interpretacji kategoria marginesów upoważnia czytelnika do włączenia rozważań Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk w nurt nazwany przez Piotra Piotrowskiego nową geografią artystyczną (…) Rozprawa problematyzuje więc opozycyjny i hierarchiczny układ między centrum (w tej roli Zachód) i peryferią (Chorwacja); ukazuje osobny, wewnętrzny puls kultury chorwackiej, formującej się w równocześnie w interakcjach z krajami bałkańskimi oraz z Europą; w dialogu oraz sporze z nimi, który to – jak przekonuje Autorka – w większym stopniu określa kierunki rozwoju rodzimej szkoły plakatu niż przeobrażenia stylów i estetyk. W tej perspektywie peryferyjność staje się wartością. Po pierwsze jako obszar, z którego można dostrzec i czerpać z różnych centrów, co z kolei pozwala kwestionować hegemonię dominującego i kolonizującego dyskursu zachodniocentrycznego. Po drugie jako sfera otwarta na wpływy i przepływy, dynamiczna, umożliwiająca konfrontację idei, destabilizująca utarte sensy”.

Książę można nabyć tutaj: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/309