Zaproszenie do nadsyłania artykułów do czasopisma „Slavia Meridionalis”

Redakcja czasopisma „Slavia Meridionalis” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do dwudziestego pierwszego tomu, który poświęcony zostanie zjawisku zacierania się granic, języków i kultur, charakterystycznemu dla społeczeństw początków XXI wieku. Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach (po polsku i angielsku).

Zaproszenie