Zaproszenie na konferencję kończącą łużycką część projektu SMiLE (Sustaining Minoritized Languages in Europe), 31 maja 2019 r., Budziszyn

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji kończącej realizację badań prowadzonych w ramach projektu „Sustaining Minoriotized Languages in Europe” (SMiLE) finansowanego przez  Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage w Waszyngtonie. Konferencja organizowana przez Instytut Łużycki (Serbski institut/Sorbisches Institut) odbędzie się 31 maja 2019, w godzinach 13.00–18.00. w Domu Łużyckim (Serbski dom) w Budziszynie, Niemcy. Konferencja poświęcona będzie prezentacji najważniejszych wyników badań dotyczących wysiłków związanych z zachowaniem i rewitalizacją języków łużyckich.

Koneferencja zostanie otwarta przez dr Mary S. Linn, kuratorkę Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C., dyrektor programu SMILE, która przedstawi najważniejsze osiągnięcia i cele programu. Badaczki dr Cordula Ratajczak i dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN przedstawią badania dotyczące polityki i planowania językowego na Górnych i Dolnych Łużycach, zaś współpracownicy projektu, Alena Paulikec i Gregor Kliem opowiedzą o górno- i dolnołużyckich biografiach językowych. Druga część konferencji poświęcona będzie językom mniejszościowym w systemie szkolnym. Goście konferencji, badacze pracujący w projekcie SMiLE nad sytuacją języka galicyjskiego w Hiszpanii, prof. Bernadette O’Rourke (Heriot-Watt University, Edynburg) i Alejandro Dayán-Fernández (doktorant, Heriot-Watt University, Edynburg) zaprezentują swoje badania dotyczące immersyjnych szkół Semente. Po prezentacji odbędzie się dyskusja dotycząca sytuacji i wyzwań stojących przed nauczaniem w szkołach języków łużyckich.

SMiLE – program konferencji

Językami konferencji jest górno- i dolnołużycki oraz angielski. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie na język niemiecki.

Ze względu na ograniczoną licznę miejc prosimy o zgłaszanie dr Corduli Ratajczak (cordula@serbski-institut.de) chęci uczestnictwa w konferencji do 6 maja 2019 roku.