Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów”

„Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“ 

“Interaction of languages and cultures in Europe: border and contact areas”

Instytut Języka Litewskiego w Wilnie (główny organizator) i Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (współorganizator) serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej historycznym i współczesnym kontaktom językowym i kulturowym w Europie.

Obrady odbędą się w trybie online 8–10 września 2021 roku w Instytucie Języka Litewskiego w Wilnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji do rejestracji. Prosimy o przesyłanie do 6 września br. do Pana dra hab. Maksima Duszkina, prof. IS PAN (maksim.duszkin@ispan.waw.pl) zgłoszenia potwierdzającego chęć udziału w obradach w celu uzyskania linków dostępu do posiedzeń.

Program konferencji „Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie: pogranicza i przestrzenie kontaktów” 
Abstrakty wystąpień