Zaproszenie na otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, Warszawa, 3 grudnia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 12.15 w Bibliotece IRWiR PAN (ul. Nowy Świat 72, II piętro w Pałacu Staszica, sala nr 274). Podczas seminarium dr Karolina Panz wygłosi referat pt. Żydowsko-góralskie sieci przemytnicze na polsko-słowackim pograniczu.

Abstrakt wystąpienia

„Gdyby nie było granicy – nie istniałoby przemytnictwo, gdyby nie przemytnictwo – pojęcie granicy o wiele szczuplejszy miałoby zakres” pisano w czasopiśmie Straży Granicznej „Czaty” w 1933 r. W swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić efekty moich kilkuletnich badań dotyczących żydowsko-góralskich sieci przemytniczych, działających na pograniczu polsko-słowackim od 1918 r. Przedstawię zasady ich funkcjonowania w okresie międzywojennym i znaczenie granicy dla mieszkańców Spisza, Orawy, Liptowa i Podhala. Omówię przemiany, jakie nastąpiły zarówno w znaczeniu granicy, jak i funkcjonowaniu przemytników w czasie II wojny światowej, kiedy ten nielegalny proceder stał się podstawową strategią przetrwania dla tamtejszych Żydów. Opowiem też, jak poprzez przemytnicze kontakty i ścieżki na Podhalu, Spiszu, Orawie i Liptowie w latach 1943-1944 uratowano setki Żydów z Generalnego Gubernatorstwa, a także na czym polegało moje odkrywanie tej historii.