Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe, 11 czerwca 2019 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 11 czerwca o godz. 12.00 w poznańskiej siedzibie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Błękitnej.

Referat pt. „Teoretyczne i praktyczne problemy przekładu: tłumaczenie nowożytnych tekstów łacińskich” przedstawi dr Arleta Łuczak.