Zaproszenie na otwarte zebranie naukowe IS PAN, 9 kwietnia 2019 r., Poznań

Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w poznańskiej siedzibie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Błękitnej.

Referat pt. „Teoretyczne i praktyczne problemy przekładu: tłumaczenie średniowiecznych tekstów greckich” przedstawi dr Alina Brzóstkowska.