Zaproszenie na posiedzenie plenarne Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 18 listopada 2019 r.

Zapraszamy na ostatnie w tej kadencji posiedzenie plenarne Komitetu Językoznawstwa PAN, które odbędzie się w Warszawie, 18 listopada (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali 2604 (XXVI piętro) Pałacu Kultury i Nauki.

W programie:

1. Wręczenie przez Profesora Stanisława Filipowicza, Wiceprezesa PAN, dyplomów honorowych laureatom drugiej edycji konkursu KJ PAN na wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa.

2. Wystąpienia laureatów:

  • dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz: „Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym)” – językoznawstwo diachroniczne w perspektywie antropologicznej;
  • dr hab. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska: Sytuacja socjolingwistyczna w środowiskach polskich na Bukowinie.