Zaproszenie na seminarium „Interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne? O studiach nad pokojem”, Poznań, 21 stycznia 2020 r.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Józefa Rotblata zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na seminarium „Interdyscyplinarne czy transdyscyplinarne? O studiach nad pokojem”,  które odbędzie się w 21 stycznia 2020 r. w Poznaniu.

Badania nad pokojem mają charakter studiów nad przemocą i jej zapobieganiem, nad mechanizmami powodującymi konflikty i rezonansem tych działań w kulturze. Ukierunkowują na rozumienie drogi do osiągania pokoju wewnętrznego (słowo „pokój” pierwotnie znaczyło, co potwierdza słownik Aleksandra Brücknera: „cisza, ukojenie, uspokojenie”; łączyło się z czasownikami „koić” i dziś archaicznym „pokoić”) (Brückner 1970: 243–244), bezpieczeństwa w relacjach z najbliższymi, a także do pokoju globalnego i harmonijnej relacji człowieka z Ziemią oraz przestrzenią pozaziemską (Betty Reardon 2010: 21). David Hicks wskazywał na konieczność wieloperspektywicznego studiowania pokoju, „by odpowiedzieć na problem konfliktów i przemocy dokonywanej na skalę globalną, narodową, lokalną i personalną” (Hicks 1988).

Studia pokojowe stwarzają pole spotkania reprezentantów psychologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, socjologii, historii, antropologii, religioznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, geografii czy ekonomii. Na tak zarysowanym polu akademickim buduje się społeczeństwo uprawiające kulturę pokoju, pomaga się zrozumieć przyczyny konfliktów, rozwija się sposoby zapobiegania wojnom, terroryzmowi, ludobójstwu i wszystkim innym formom przemocy, bada się stabilność demokracji, respektowanie praw człowieka, a także bezpieczeństwo planety (kryzys klimatyczny, zagrożenie nuklearne). Spotkania seminaryjne organizowane przez Zespół Badań nad Pokojem są rezultatem przekonania, że głęboki namysł nad pokojem przyczynia się do kreowania pozytywnych stosunków społecznych i politycznych.

W ramach styczniowego spotkania dyskutowane będą m.in. teorie i praktyki rozwiązywania konfliktów rozgrywających się w skali jednostkowej, interpersonalnej, lokalnej i globalnej oraz koncepcje pokoju związane z jego utrzymaniem, czynieniem i budowaniem (np. Johana Galtunga). Zainteresowani i zainteresowane badaniami nad pokojem oraz studiami nad pokojem jako niezagospodarowaną ścieżką akademicką w Polsce znajdą tu przestrzeń dla pogłębionych dyskusji i wspólnych inicjatyw.

Oczekiwane są także wystąpienia poświęcone pedagogice pokoju, mającej szansę najpełniejszej realizacji w skorelowaniu działań na wszystkich poziomach edukacji. Irena Wojnar w artykule o znamiennym tytule Kształtowanie kultury pokoju – zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek postulowała ideowe rozbrojenie treści programowych (Wojnar 2000). Odwołując się do ustaleń Bogdana Suchodolskiego, korelowała spokój w świecie z ładem w ludziach. Przypomniała również koncepcję Marii Montessori, mającej ustanowienie trwałego pokoju za istotę edukacji. Także Maria Szyszkowska w tomie Pacyfizm czy zagłada wyrażała przekonanie o konieczności „nowej edukacji kolejnych pokoleń w duchu pacyfistycznym” (Szyszkowska 1996).

Zgłoszenia należy przesyłać dr hab. Joannie Roszak, prof. IS PAN, na jeden z adresów mailowych: joannamroszak@gmail.com, badanianadpokojem@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!