Zaproszenie na seminarium z cyklu „Slawistyczne środy”, 8 czerwca 2022 r.

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na ostanie w tym roku akademickim seminarium naukowe z cyklu „Slawistyczne środy”. W środę 8 czerwca 2022 r. w godz. 16:00–17:30 usłyszymy wystąpienie pt. „Raport z badań nad zróżnicowaniem pokoleniowym tożsamości językowej w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie)”, który wygłosi dr Olena Pelekhata. Referat będzie w języku polskim.

Osoby spoza IS PAN zainteresowane udziałem z seminarium prosimy o zapisy przez sekretariat: sekretariat@ispan.waw.pl

Opis wystąpienia:

Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników socjolingwistycznych badań ankietowych prowadzonych w latach 2019–2022 w Iwano-Frankiwsku (przedwojennym Stanisławowie). Raport prezentować będzie wstępne badania nad pokoleniowym zróżnicowaniem tożsamości językowej wśród mieszkańców miasta, którzy znają, studiują lub uczą się języka polskiego. Materiał stanowią ankiety przeprowadzone wśród czterech grup respondentów, których podzieliłam na: a) generację najstarszą – osoby urodzone w latach od 1930–1950 (92–72 lata). Są to mieszkańcy Iwano-Frankiwska, którzy po II wojnie światowej pozostali w mieście z różnych przyczyn (starsi rodzice, mieszane małżeństwa, małe dzieci itp.), a także ci, którzy przyjechali do Stanisławowa z innych miejscowości Ukrainy i spoza jej granic (np. z Polski); b) generację starszą – osoby urodzone w latach 1951–1961 (71–61 lat), które w większości są dziećmi osób najstarszej generacji. Do tej grupy zaliczam także osoby, które przyjechały do Stanisławowa z innych miejscowości i osiedliły się tam na stałe; c) generację młodszą – osoby urodzone w latach 2003–2005 (17–19 lat). Są to studenci pierwszego roku studiów kierunku „Język i literatura polska” Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku; d) generację najmłodszą – osoby urodzone w latach 2006–2010 (12–17 lat). Są to uczniowie klas od 7 do 11, uczący się w klasach z polskim językiem wykładowym w Ogólnokształcącej Szkole I-III stopnia Iwano-Frankiwskiej Rady Miejskiej. Ze względu na prowadzenie badań w tak zróżnicowanym środowisku konieczne było stworzenie trzech różnych ankiet: jednej dla generacji najstarszej i starszej, drugiej dla generacji młodszej i trzeciej dla generacji najmłodszej. Łącznie zebrano 272 ankiety. Przedstawiony podczas wystąpienia raport stanowić będzie pierwszą próbę porównania kilku grup pokoleniowych w kontekście tożsamości językowej.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close