Zaproszenie na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, 7 maja 2019 r., Warszawa

Serdecznie zapraszamy na wspólne otwarte seminarium Zakładu Badań Narodowościowych i Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Instytutu Psychologii PAN przy ulicy Jaracza 1.

Podczas zebrania dr Karolina Panz wygłosi referat pt. „Upiorna dekada na Podhalu – przemoc antyżydowska 1936–46”.

Abstrakt wystąpienia

Od ponad dziesięciu lat zajmuję się badaniem losów żydowskich mieszkańców Podhala: w swojej dysertacji doktorskiej odtworzyłam mikrohistorię Zagłady Żydów Nowego Targu (pracę obroniłam w styczniu 2019 r.), a w rozdziale książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (opublikowanej w 2018 r.) wojenną historię Żydów z terenu całego powiatu. Swoje badania nad tym regionem rozpoczęłam od przyjrzenia się ofiarom powojennej przemocy antyżydowskiej, której sprawcami byli żołnierze podziemia antykomunistycznego. Kiedy na tej podstawie pisałam swój artykuł („‚Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali musieli zginąć’. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947”, opublikowany w 2015 r.) nie byłam jeszcze w stanie określić, do jakiego stopnia wydarzenia z lat powojennych były epilogiem tego, co działo się między polskimi i żydowskimi mieszkańcami tego regionu w czasie okupacji, a nawet jeszcze przed wojną. Przemiany i kontynuacja form i aktorów polskiej przemocy wobec Żydów na terenie Podhala w latach 1936–46 są przedmiotem moim obecnych badań – w swoim referacie chciałabym przedstawić Państwu moje dotychczasowe ustalenia na ten temat.