Zaproszenie na wykład pt. „Wyzwania terenu: refleksja nad doświadczeniem prowadzenia badań terenowych w Mitrowicy” dr Marzeny Maciulewicz pt., 17 maja 2021 r.

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu zaprasza na wykład dr Marzeny Maciulewicz (Instytut Slawistyki PAN, Wydział „Artes Liberales” UW), zatytułowany „Wyzwania terenu: refleksja nad doświadczeniem prowadzenia badań terenowych w Mitrowicy”. Wykład odbędzie się online 17 maja 2021 r., o godzinie 13.30. Spotkanie poprowadzimgr Nadia Czachowska-Aleksić.

Pierwsza część wykładu zawierać będzie prezentację badań nad tematem „Divided Cities. A Case Study of Mitrovica” („Miasta podzielone. Przypadek Mitrowicy”). W drugiej części dr Marzena Maciulewicz zaprezentuje swoje spostrzeżenia dotyczące wyzwań, z którymi mierzą się naukowcy i naukowczynie prowadzący badania terenowe. Omówione zostaną trzy aspekty tego zagadnienia: 1) teren a badacz/ka, 2) teren a metodologia i 3) teren a społeczność lokalna.

Link do spotkania na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab99731d120504688b0f6d67f60f37878%40thread.tacv2/1620627108551?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225e351cb8-40f4-4698-8e40-f85a78a2b460%22%7d

Osoby zainteresowane spoza UAM prosimy o kontakt z Adrianą Kovachevą na adres mejlowy adakov@amu.edu.pl w celu dodania do Zespołu Teams.

Dr Marzena Maciulewicz jest absolwentką Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (kulturoznawstwo) oraz Studium Europy Wschodniej UW (studia wschodnie). Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach programu Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich. Jest współautorką książek Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim, Warszawa 2011; Kosowo. Społeczeństwo – kultura – polityka, Warszawa 2015. Uczestniczka programów stypendialnych: Erasmus Mundus Action 2 Sigma Agile (Uniwersytet w Niszu, 2015/2016), Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS (Uniwersytet w Prisztinie, 2017), Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Uniwersytet w Belgradzie 2017/2018) oraz laureatka konkursu małych grantów na projekt międzykulturowy, zorganizowanego przez Misję ONZ w Kosowie w ramach programu Youth4Youth (2017). Stypendystka programu wymiany Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu, 2008/2009). Obecnie kieruje Zespołem Obsługi Badań Naukowych w Instytucie Slawistyki PAN, jest wykonawczynią w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier kierowanym przez prof. Grażynę Szwat-Gyłybow, pełni również funkcję sekretarza czasopisma Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close