Zawiadomienie o śmierci Pani Profesor Ireny Kwileckiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 11 lipca 2022 r. zmarła

Profesor dr hab. Irena Kwilecka  (1925-2022)

wybitna językoznawczyni oraz ceniona w kraju i za granicą biblistka.  Prof. Irena Kwilecka była wieloletnią pracowniczką Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (wcześniej Zakład Słowianoznawstwa) i kierowniczką (1968-1996) poznańskiej Pracowni Bohemistycznej przemianowanej później na Pracownię Języków Zachodniosłowiańskich Instytutu Slawistyki PAN.

Zainteresowania naukowe prof. Kwileckiej skupiały się wokół staropolskich i staroczeskich przekładów Pisma św. i ich wzajemnych relacji – na szerokim tle europejskim. Ważnym wydarzeniem było odnalezienie (1955) rękopisów z tłumaczeniami Biblii  pióra Tomasza Łysego ze Zbrudzewa (1. połowa XVI w.). Opracowaniu i wydaniu jego dzieł (w sumie cztery książki) poświęciła prof. Kwilecka wiele lat. Współpraca i osobiste kontakty z polskimi i zagranicznymi naukowcami zaowocowały projektem wydania w niemieckiej serii „Biblia Slavica” w postaci faksymile słynnej Biblii brzeskiej z 1563 r., do której Irena Kwilecka napisała obszerny językowy i filologiczny komentarz. Biblia brzeska ukazała się w 2001 r., a 4 marca 2002 r. nastąpiło uroczyste wręczenie tego dzieła przez wydawców niemieckich prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Akt wręczenia Biblii brzeskiej Głowie  Państwa Polskiego ma u nas swoją tradycję. Pierwszy raz miało to miejsce w 1563 r., kiedy to książę Mikołaj Radziwiłł Czarny dedykował Biblię królowi polskiemu – Zygmuntowi Augustowi, drugi raz natomiast w 1926 r. Wówczas delegacja Synodu Wileńskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego wręczyła oryginalny tekst Biblii brzeskiej prezydentowi – Ignacemu Mościckiemu.

Drugim ważnym wydarzeniem w karierze naukowej Ireny Kwileckiej było odnalezienie w 1971 r. dwóch rękopiśmiennych słowników łacińsko-polskich Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544 oraz przygotowanie ich do edycji w wersji oryginalnej, a następnie w wersji „odwróconej”, czyli polsko-łacińskiej. Nowa edycja ukazała się niedawno pt. Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy – wersja polsko-łacińska (t. 1-5, 1999-2012, opr. E. Kędelska, I. Kwilecka, A. Łuczak; t. 6, 2019, opr. L.A. Jankowiak, E. Kędelska i A. Łuczak) i liczy ogółem ok. 10 600 wyrazów polskich, które ilustrują bogate słownictwo używane w dobie Bartłomieja (i wcześniej).

Opracowanie i edycja rękopisów Tomasza i Bartłomieja oraz badania nad dawnymi przekładami Biblii to główne kierunki prac prof. Kwileckiej. Dwaj szesnastowieczni pisarze, dzięki pracom prof. Kwileckiej -Tomasz ze Zbrudzewa i Bartłomiej z Bydgoszczy – zyskują należną im rangę w polskiej literaturze naukowej. Tomasz okazał się wybitnym tłumaczem ksiąg biblijnych, a Bartłomiej – największym leksykografem polskim pierwszej połowy XVI wieku. Liczne artykuły i książki świadczą o podejmowanej przez autorkę problematyce biblijnej, leksykalnej oraz leksykograficznej. Badaczka uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Była też członkiem wielu komisji i towarzystw naukowych.

Pozostanie w naszej pamięci jako znana slawistka oraz dobry i życzliwy człowiek.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 lipca br. o godz. 13:00 w Kwilczu koło Międzychodu.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close