Zawiadomienie o śmierci Pani Profesor Marii Janion

Z głębokim żalem żegnamy

Profesor Marię Janion
(1926–2020) 

wybitną humanistkę,
której dokonania intelektualne i wrażliwość etyczna
przemieniały sposób myślenia wielu pokoleń studentów i uczonych w Polsce.

Łączymy się w smutku z jej najbliższymi.

Dyrekcja, Rada Naukowa
oraz Pracownicy
Instytutu Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie