iReteslaw

Strona główna iReteslawa

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium powstało w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej.

Unikatowe, specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki językoznawczej i dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach. Celem projektu iReteslaw jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych wśród niespecjalistów i osób spoza środowiska naukowego i akademickiego. Repozytorium pomyślane zostało jako nowatorskie, komparatystyczne i interdyscyplinarne źródło tekstów opatrzonych rozbudowanymi opisami bibliograficznymi. iReteslaw jest repozytorium tematycznym, co różni go od repozytoriów instytucjonalnych. Dzięki temu zawartość i zasięg bazy są szersze, niż ma to miejsce w tradycyjnych repozytoriach, ograniczonych do publikacji danej instytucji naukowej.

Wszystkie teksty w zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.


W latach 2017–2018 zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2019–2020 zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim


Zbiory w iReteslawie

Ostatnio dodane pozycje

 • Banasiak, Jakub Lubomir (2020)
  У статті йдеться про два типи конденсації причинового аргумента в польській та болгарській мовах у реченнях, базованих на прийменниках. Особливу увагу звернено на можливість інкорпорації змісту аргументу в абстрактні назви, ...
 • Karpilovska, Evgenija (red.); Kysliuk, Larysa (red.); Romaniuk, Julija (red.); Savenko, Andrij (red.) (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020)
  Цим томом мовознавці України, Білорусі, Греції, Польщі, Сербії, Словаччини та Словенії вшановують світлу пам’ять видатного українського вченого – члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора філологічних наук, ...
 • Bileckyj, Andrij Oleksandrowycz; Klymenko, Nina (red.); Karpilovska, Evgenija (red.); Savenko, Andrij (red.) (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
  Книга містить вибрані праці видатного українського вченого – доктора філологічних наук професора Андрія Олександровича Білецького (1911-1995) з лінгвосеміотики, загального, порівняльно-історичного мовознавства, етимології, ...
 • Klymenko, Nina Fedorivna; Karpilovska, Evgenija (red.); Ponomariv, Oleksandr (red.); Savenko, Andrij (red.) (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014)
  Том містить вибрані праці відомого українського вченого – члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко з широкого кола проблем сучасного теоретичного й прикладного ...
 • Watumul, Jeffrey (2014)
  Several theoretical proposals for the evolution of language have sparked a renewed search for comparative data on human and non-human animal computational capacities. However, conceptual confusions still hinder the field, ...

View more

Szukaj w iReteslawie

Przeglądaj

Moje konto

Odkryj

RSS Feeds