iReteslaw

Strona główna iReteslawa

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium powstało w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej.

Unikatowe, specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki językoznawczej i dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach. Celem projektu iReteslaw jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych wśród niespecjalistów i osób spoza środowiska naukowego i akademickiego. Repozytorium pomyślane zostało jako nowatorskie, komparatystyczne i interdyscyplinarne źródło tekstów opatrzonych rozbudowanymi opisami bibliograficznymi. iReteslaw jest repozytorium tematycznym, co różni go od repozytoriów instytucjonalnych. Dzięki temu zawartość i zasięg bazy są szersze, niż ma to miejsce w tradycyjnych repozytoriach, ograniczonych do publikacji danej instytucji naukowej.

Wszystkie teksty w zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.


W latach 2017–2018 zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2019–2020 zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim


Zbiory w iReteslawie

Ostatnio dodane pozycje

 • Pieciul-Karmińska, Eliza (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018)
  It is assumed in the linguistic worldview conception that a language’s grammatical structure can accentuate certain aspects of semantic content and thus contribute to the emergence of a specific, often unique and untranslatable ...
 • Nowosad-Bakalarczyk, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018)
  The study is based on the assumption that human cognition is closely linked with natural language. One can therefore ask what conceptual content has found its way into linguistic expression, in what form it is expressed, ...
 • Filar, Dorota; Łozowski, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018)
  The aim of the study is to highlight the role and place of those language elements that, in the overall scheme of the linguistic worldview, are traditionally referred to as grammatical. We, thus, side with those linguistic ...
 • Tabakowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018)
  In spite of the growing interest in the relations that hold between language and culture, most works written within the frameworks of ethnolinguistics or cultural linguistics focus on lexical material. The purpose of this ...
 • Pajdzińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018)
  The grammar of every language codes a body of meanings characteristic of that language. Expression of the grammaticalised meanings is obligatory and largely automatic. Individual languages contain grammatical categories ...

View more

Szukaj w iReteslawie

Przeglądaj

Moje konto

Odkryj

RSS Feeds