iReteslaw – online repository of texts in the field of Slavic studies

The repository was established at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences with the organisational support of The Slavic Foundation

Unique, specialized repository of doctoral theses, their abstracts, reviews and preprints of scientific papers in the field of world-Slavic linguistics and related fields serves the dissemination and popularisation of scientific papers, and thus facilitates the exchange of scientific ideas between researchers in different centres and countries. The project's goal is also the dissemination of knowledge in the field of Slavic linguistics and related fields among non-specialists and people outside the scientific community and academia. The repository is conceived as an innovative, comparative and interdisciplinary source of texts with extensive bibliographic descriptions. iReteslaw is a thematic repository, which distinguishes it from institutional repositories. As a result, the content and scope of the database is wider than it is in traditional repositories, limited to the publications of a given scientific institution.

All the items are made available in Open Access under the CC BY 3.0 PL license. Consequently, they can be obtained free of charge by all users, including institutions. Users may read, download, copy, distribute, print and search the full text of each volume, as well as publish link to it, without seeking permission from either the publisher or the author(s).


In the years 2017–2018, the project was financed under contract 695/P-DUN/2017 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education intended for the dissemination of science.

In the years 2019–2020, the project was financed under contract 570/P-DUN/2019 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education intended for the dissemination of science.

MNiSW logo in English


Communities in iReteslaw

Recently Added

 • Zarzeczny, Grzegorz; Mazurek, Monika (Poznańskie Studia Polonistyczne, 2009)
  W badaniach sprawdzamy, (a) jaki wpływ na wykorzystanie podobnych wyrazów ma tradycyjnie pojmowana norma językowa , (b) jaki zakres semantyczny jest rzeczywiście obsługiwany przez tego typu leksykę, (c) jakie są możliwości ...
 • Jura, Marcin; Zarzeczny, Grzegorz (Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie, 2007)
  The following paper constitutes only a part of the work devoted to the language of modern economical emigration in Scotland and Ireland – the novelty of this phenomenon resulted in its lack in the current researches. The ...
 • Moroń, Ewelina; Zarzeczny, Grzegorz (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014)
  Artykuł omawia jeden z aspektów asymetrii znaczeń konstruujących dyskursywny obraz osoby głuchej – znaczenia przymiotnika „głuchy” w języku polskim. Odwołując się do ustaleń analizy dyskursu i lingwistyki kulturowej, ...
 • Rogoziński, Łukasz; Zarzeczny, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013)
  In this paper we present exemplary analysis which are feasible by using (sub)corpus of Polish spoken academic discourse that was created at the University of Wrocław as part of the GeWiss project (Rogozinski, Zarzeczny, ...
 • Miodek, Jan; Maziarz, Marek; Piekot, Tomasz; Poprawa, Marcin; Zarzeczny, Grzegorz (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010)
  Poradnik językowy przygotowany w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego dla zajmujących się tematyką Funduszy Europejskich. Równocześnie pierwsza polska pozycja proponująca standard prostego języka (plain ...

View more