iReteslaw

Strona główna iReteslawa

iReteslaw – internetowe repozytorium tekstów slawistycznych

Repozytorium powstało w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Slawistycznej.

Unikatowe, specjalistyczne repozytorium rozpraw doktorskich, autoreferatów i recenzji oraz preprintów prac naukowych z zakresu światowej slawistyki językoznawczej i dziedzin pokrewnych służy upowszechnianiu i popularyzowaniu prac naukowych, a tym samym usprawnia proces wymiany myśli naukowej pomiędzy badaczami w różnych ośrodkach i krajach. Celem projektu iReteslaw jest również upowszechnianie wiedzy z zakresu językoznawstwa slawistycznego i dziedzin pokrewnych wśród niespecjalistów i osób spoza środowiska naukowego i akademickiego. Repozytorium pomyślane zostało jako nowatorskie, komparatystyczne i interdyscyplinarne źródło tekstów opatrzonych rozbudowanymi opisami bibliograficznymi. iReteslaw jest repozytorium tematycznym, co różni go od repozytoriów instytucjonalnych. Dzięki temu zawartość i zasięg bazy są szersze, niż ma to miejsce w tradycyjnych repozytoriach, ograniczonych do publikacji danej instytucji naukowej.

Wszystkie teksty w zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.


W latach 2017–2018 zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

W latach 2019–2020 zadanie finansowane w ramach umowy 570/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW w języku polskim


Zbiory w iReteslawie

Ostatnio dodane pozycje

 • Hrycyna, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  The article deals with folk names of herbs, analysed within the framework of linguistic worldview reconstruction. The author begins by referring to the general assumptions of Brent Berlin’s folk taxonomy of plants, which ...
 • Boksa, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  In this survey article, the author refers to the work of Stephen Levinson and Judith Holler, Sławomir Wacewicz and Piotr Zywiczynski, Michael Tomasello, Giacomo Rizolatti, Michael Arbib, and Marcel Jousse, in order to ...
 • Kardela, Henryk; Kędra-Kardela, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  The paper examines the concept of the speaking subject, the key term of Jerzy Bartminski’s Linguistic Worldview Program (LWP), from the point of view of Ronald Langacker’s theory of Cognitive Grammar. We propose to ...
 • Jamnik, Tatjana (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (University of Silesia Press), 2009)
  The translation of the Slovene Literature in the Czech Republic and in Poland in 1990—2006 Summary In this review of Czech and Polish translations of Slovene literature in the past 17 years, the author shows diversity ...
 • Šurla, Andrej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (University of Silesia Press), 2009)
  The quiet conversation of Tony Pretnar’s last translation Summary The volume of poems translated by Tony Pretnar I Whisper to you (1992) written by poets of different historical and literary periods clearly reveals the ...

View more

Szukaj w iReteslawie

Przeglądaj

Moje konto

Odkryj

RSS Feeds