Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nenezić, Sonja (Slavistički komitet Sarajevo, 2018)
  This paper discusses the close relation between syntax and word formation through syn- tagm. This relationship is recognized and determined by the motivation, structure and meaning of various constituent words. As it is ...
 • Kniazkova, V.S. (2015)
  СЛОВАЦКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПЕРЕВОДАХ Аннотация В данной статье рассматриваются основные вехи формирования словацкой детской литературы и то, как она представлена в переводах на иностранные языки. Называются имена ...
 • Harvalik, Milan (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016)
 • Valentova, Iveta (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016)
 • Levicka, Jana (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, 2016)
 • Behylova, Julia (2015)
  Abstrakt wystąpienia przygotowanego na konferencję "Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej – dziś i jutro" (Warszawa, 8-9 października 2015 r.). Organizatorzy konferencji: Instytut Slawistyki PAN, ...
 • Behylova, Julia (2017)
  Referat wygłoszony na konferencji z okazji jubileuszu dr Zofii Rudnik-Karwatowej "Wokół systemów informacyjno-wyszukiwawczych i słowotwórstwa" (Warszawa, 8 września 2017 r.). Organizator: Instytut Slawistyki PAN.
 • Kowalski, Paweł (Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013)
  In the paper the Slovene language in Hungary is presented in the light of ecological typologies which, based on extralinguistic variables, show the interdisciplinary approach in research into the language situation. ...
 • Janočkova, Nicol (Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2015)
  Diminutives and intensification. What is a verbal diminutive and what it is not? Word-formative motivative words of verbal diminutives - deverbative verbs (behat > bež-kat; spat > sp-inkat). Word-formative formant (hajat ...
 • Dugandžić, Ana (Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2016)
  The paper deals with somatic phrasemes with the component „oko/око“ (the eye) in Croatian and Ukrainian languages, analyses and compares their grammatical structures and semantics.
 • Dołowy-Rybińska, Nicole (2014)
 • Vykhodtseva, I.S. (2015)
  СОВЕТСКАЯ СЛОВЕСНАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Аннотация В данной статье анализируется советская словесная культура, т.е. общие принципы и закономерности «языковой жизни» советского общества. ...
 • Sierociuk, Jerzy (Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2012)
  The basis of these contemplations is the empirical data deriven from the electronic dialectal corpus kept in the Department of Dialect Studies of Adam Mickiewicz University in Poznań. Mostly, the lexis was collected among ...
 • Lewaszkiewicz, Tadeusz (2007)
  Excessive blending of Eastern Lower-Sorbian with Western Lower-Sorbian and Polish elements in Jakubica’s translation of the New Testament prevents it from being regarded as a representative example of Eastern Lower-Sorbian ...
 • Lewaszkiewicz, Tadeusz (2012)
  The article discussed disputes in the history of Lusatian languages (upper and lower) from the beginning (i.e. from the end of the 17th century), to the 20th century, when in 1952, Lower Lusatian spelling was reformed, ...
 • Żywicka, Beata (2018-09-11)
  Międzynarodowa konferencja naukowa: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV (Warszawa, 11−13 września 2018 r.).
 • Kovačević, Ana (2017)
  Богатство славянских грамматических категорий и их взаимопроникновениe особенно ярко выражается в согласовании однородных подлежащих со ска зу- е мым. С учетом дополнительных условий (в славянских языках это поря док слов ...
 • Pastuch, Magdalena (Slavistički komitet Sarajevo, 2018)
  The article is devoted to non-suffixional techniques of univerbation. In the introduction the author explains how the term univerbation is understood in the linguistic literature. Next, she proposes her own perception of ...
 • Stefan, Anna (2012)
  Podstawowym założeniem monografii jest zbadanie sposobu przejawiania się kategorii posesywności i partytywności w tekstach oddających współczesny stan języka polskiego i słoweńskiego. Autorka podejmuje próbę ustalenia ...

Search iReteslaw

Browse

My Account